Rekomendacje

Według międzynarodowych wytycznych, preparaty silikonowe, obok doogniskowych iniekcji kortykosteroidów, są jedynymi skutecznymi i rekomendowanymi preparatami stosowanymi w zapobieganiu i leczeniu blizn przerosłych oraz bliznowców.(1)

Ostatnie prace naukowe dowodzą, że stosowanie preparatów silikonowych oparte jest na najsilniejszych dowodach klinicznych, co zostało wykazane w opublikowanej w roku 2008 pracy Durani i współpracownicy.(2) Autorzy tego opracowania wskazują, że badania przeprowadzone z wykorzystaniem silikonów odznaczają się najwyższym poziomem wiarygodności spośród analizowanych metod postępowania z bliznami nieprawidłowymi.

Profilaktyka

Badania kliniczne dowodzą, że wczesne zastosowanie silikonów, bezpośrednio po wygojeniu rany i zdjęciu szwów chirurgicznych, pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju blizny patologicznej: blizny przerostowej lub bliznowca.(3)

Bezpieczeństwo

Obserwacje epidemiologiczne przeprowadzone na dużej grupie pacjentów wykazały, że silikony nie wywierają wpływu na rozwój płodu, nie wpływają również na rozwój dzieci karmionych piersią i nie działają toksycznie na organizm człowieka.

Z reguły są bardzo dobrze tolerowane i nie powodują podrażnienia tkanek. W rzadkich przypadkach mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Komfort

  • Żel silikonowy jest bezbarwny, szybko wysycha i jest pozbawiony nieprzyjemnego zapachu
  • Na żel silikonowy można nakładać kosmetyki
  • Wygodny w zastosowaniu na każdą bliznę, w tym rozległą, nieregularną lub położoną w trudno dostępnym miejscu

Porównanie

Najnowsze badania kliniczne wykazały przewagę skuteczności żelu silikonowego w leczeniu blizn nad preparatami cebuli.(6) Aż 33% pacjentów zaobserwowało bardzo dobrą skuteczność żelu silikonowego w porównaniu do 20% w przypadku preparatu cebuli.

(1) Mustoe TA. “International clinical recommendations on scar management” Plast Reconstr Surg 2002 Aug; 110(2): 560-71
(2) Durani P. “Levels of evidence for the .treatment of keloid disease” J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61(1):4-17
(3) de Giorgi V. “The use of silicone gel in the treatment of fresh surgical scars: a randomized .study” Clin Exp Dermatol. 2009 Aug;34(6):688-93
(4) Mustoe TA. “Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scar management” Aesthetic Plast Surg. .2008 Jan;32(1):82-92
(5) McLaughlin JK, Lipworth L, Murphy DK, Walker PS. “The safety of silicone gel-filled breast implants: a review of the epidemiologic  evidence” .Ann Plast Surg. 2007 Nov;59(5):569-80
(6) Karagoz H. “Comparison of efficacy of silicone gel, silicone gel sheeting, and topical onion extract including heparin andallantoin for the treatment of postburn hypertrophic scars” Burns. 2009 Dec;35(8):1097-103